Personal Coaching en Business Coaching

Vandaag de dag leven we in een wereld van continue verandering met een dynamiek als nooit tevoren. Een wereld die een steeds hogere druk legt op ons allemaal. We hebben voortdurend behoefte aan bevestiging en het reduceren van onzekerheid. We zijn op zoek naar antwoorden, want die verschaffen ons zekerheid…………….. Toch?

Is de vraag echter vaak niet belangrijker dan het antwoord? Een vraag gaat aan het antwoord vooraf. Antwoorden sluiten af, beëindigen, zetten een punt. Vragen veroorzaken creativiteit en zetten aan tot kritisch denken. Vragen richten de aandacht, mobiliseren, geven energie en brengen mensen in beweging. Bij het in beweging brengen van mensen, het realiseren van verandering, en het ombuigen van blokkerende overtuigingen kan een ervaren coach het verschil maken.

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. Coaching richt zich op de potentie in iemand zelf, en waar met hulp van een coach inzicht in wordt verkregen en ruimte wordt gemaakt om zodoende resultaat te bereiken.

Resultaat bij vraagstukken zoals:

  • Ik wil minder stress en een gezonde werk/privé balans, zodat ik meer kan genieten
  • Ik wil mijn perfectionisme overwinnen en de controle leren loslaten, zodat ik meer tijd overhoud
  • Ik wil mijn mentale belemmeringen, angsten en emotionele blokkades omzetten in positieve overtuigingen, zodat ik krachtig in het leven kom te staan
  • Ik wil mijn angst om fouten te maken of faalangst overwinnen zodat ik ontspannen in actie durf te komen
  • Ik wil het beste uit mijzelf halen zodat ik meer resultaten ga boeken
  • Ik wil mijn assertiviteit verhogen en mijn grenzen beter aangeven zodat ik nee durf te zeggen en voor mijzelf durf te kiezen
  • Ik wil mijn zelfvertrouwen verhogen zodat ik ontspannen mijzelf kan zijn
  • Ik zoek een coach om mij te begeleiden in persoonlijk leiderschap, met de doelen die ik wil halen en met mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

Ik bied verschillende vormen van coaching aan zowel in een bedrijfscontext: Business Coaching als wel als in een privé context: Personal Coaching vanuit mijn ideaal om gezamenlijk de wereld een stukje beter te maken.

Business Coaching

Business coaching is speciaal voor ondernemers, directeuren en topfunctionarissen. Het is persoonlijke begeleiding door een ervaren ondernemer / business coach op basis van een gelijkwaardige relatie.

Samen met de business coach wordt gewerkt aan vooraf gestelde doelstellingen zoals op het vlak van missie en visie, koersbepaling, productdefinities, bevorderen van leiderschapskwaliteiten etc.

Personal Coaching

Personal coaching is het proces waarbij mensen worden ondersteund om het beste uit zichzelf te halen. Bij personal coaching worden de krachten en sterke punten van mensen zichtbaar gemaakt, worden deze geholpen om persoonlijke barrières en grenzen te overstijgen om zodoende persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Het bereiken van vooraf gedefinieerde doelen is altijd het uitgangspunt.

Neem voor meer informatie contact op.