Personal Coaching Verzijl

Personal Coaching helpt jou in
je persoonlijke ontwikkeling

Coaching voor jouw
persoonlijke ontwikkeling

Personal coaching legt de nadruk op het realiseren van een blijvende en duurzame verandering

Personal coaching is een manier van begeleiden om jouw persoonlijke doelen te realiseren en je te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Als coach begeleid ik je om zelf je probleem op te lossen vanuit je eigen kracht. Ik ga ervan uit dat jij de expert bent van jouw eigen leven, je zelf de eigenaar bent, en al over alle hulpmiddelen beschikt. De focus van coaching ligt voornamelijk op een doel in de toekomst.

Samen gaan we op zoek wat er op dit momenteel stagneert, waarom je geen ‘nee’ kunnen zeggen, je onzekerheid, je perfectionisme, je eventuele faalangst, en ook om je communicatieve vaardigheden te verbeteren, om te weten te komen wat je echt wilt, of op zoek te gaan naar een zinvolle richting en balans in je privé en/of werksituatie. Om vervolgens te bepalen hoe je dat kunt bereiken.

Coaching legt de nadruk op het realiseren van een blijvende en duurzame verandering door te concentreren op wat je kan, je weer in zijn kracht te zetten en hiermee jouw persoonlijke dromen en doelen te realiseren.

Denken leren en veranderen vinden op verschillende niveaus plaats:

  • Omgeving
  • Gedrag
  • Vaardigheden
  • Overtuigingen (en waarden)
  • Identiteit
  • Missie

Tijdens de coachsessies kan dit model gebruikt worden om je te helpen inzien op welk niveau je probleem of doel zich bevindt. Hoe hoger in het model, des te dichter bij kom je bij jezelf, en hoe inclusiever en uitgebreider je je uitdaging aan kunt gaan. We gaan samen op zoek naar de werkelijke betekenis welke vaak zich op een ander, hoger niveau bevindt dan dat van je oorspronkelijke vraag.

Omgeving

Waar, wanneer en samen met wie vinden de activiteiten plaats. De context, de omgeving waarin je je bevindt. Het gaat hierbij om het waar, wanneer en met wie. De omgeving en de omgevingsfactoren hierbinnen bepalen de regels en restricties waarbinnen je handeld en waardoor je gefaciliteerd of beperkt wordt.

Gedrag

Coaching op gedrag heeft betrekking op het helpen van je om een specifiek type gedrag te bereiken of te verbeteren waarbij het jezelf bewust zijn van je eigen vermogens en het ontwikkelen van je bewuste competentie worden gestimuleerd. Tijdens de coachingsessies is de begeleiding gericht op hoe je jezelf kunt verbeteren in een specifieke context of situatie en wat specifiek gedaan moet worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Vaardigheden

Bij coachen op het niveau van vaardigheden ligt de nadruk op de vraag hoe je jouw gedrag stuurt binnen een bepaalde context. Het betreft de mentale ‘plattegronden’ plannen of strategieën die naar het gewenste resultaat leiden. Dit geeft richting aan hoe acties plaatsvinden.

Overtuigingen (en waarden)

Overtuigingen en waarden bepalen hoe aan gebeurtenissen betekenis wordt gegeven en vormen de kern van bijvoorbeeld oordelen en cultuur. Beide gaan over het waarom je een bepaalde keuze maakt en over de diepere motivatie die je ertoe brengt om je stappen wel of niet te zetten.

Identiteit

Waarden en overtuigingen ondersteunen het gevoel van identiteit van jou en hebben betrekking op de wie achter het waarom. Identiteit gaat over het besef dat je hebt van je rol of persoonlijke missie, en bepalen wie je als persoon bent.

Missie

Ervaring op dit niveau hebben te maken met je bewustzijn om deel uit te maken van iets groters dan jezelf. Het gaat hierbij om het grotere geheel wat alles met elkaar verbindt, (zoals bijvoorbeeld bij morfogenetische velden). Als individu ben je onderdeel van dit grotere geheel en stel je jezelf vragen als voor wie, voor wat en waartoe en gerelateerd aan jouw bewustzijn van van je doel en missie in je leven.

Waarden piramide Verzijl Coaching