Personal Coaching

Personal coaching is een manier van begeleiden om je te helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Een coach begeleid de ander om zelf het probleem op te lossen vanuit zijn eigen kracht. De coach gaat ervan uit dat de ander expert is van zijn eigen leven, hiervan de eigenaar is, en al over alle hulpmiddelen beschikt. De focus van coaching ligt voornamelijk op een doel in de toekomst.

Samen met de coach wordt onderzocht wat er op dit momenteel stagneert, waarom je geen ‘nee’ kunnen zeggen, je onzekerheid, eventuele faalangst, maar ook om je communicatieve vaardigheden te verbeteren, om te weten te komen wat je echt wilt, of op zoek te gaan

naar een zinvolle richting en balans in je privé en/of werk situatie. Om vervolgens te bepalen hoe je dat kunt bereiken.

Personal coaching legt de nadruk op het realiseren van een blijvende en duurzame verandering door te concentreren op wat iemand kan, iemand in zijn kracht te zetten en hiermee jouw persoonlijke dromen en doelen te realiseren.

Personal coaching biedt ondersteuning op een aantal verschillende niveaus:

  • Gedrag
  • Vaardigheden
  • Overtuigingen en waarden
  • Identiteit

Gedrag

Coaching op gedrag heeft betrekking op het helpen van iemand om een specifieke gedragsprestatie te bereiken of te verbeteren waarbij het jezelf bewust zijn van je eigen vermogens en het ontwikkelen

van je bewuste competentie worden gestimuleerd. Tijdens de coachingsessies is de begeleiding gericht op hoe je jezelf kunt verbeteren in een specifieke context of situatie en wat specifiek gedaan moet worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Vaardigheden

Bij coachen op het niveau van vaardigheden ligt de nadruk op de vraag hoe iemand zijn gedrag stuurt binnen een bepaalde context. Het betreft de mentale ‘plattegronden’ plannen of strategieën die naar het gewenste resultaat leiden. Dit geeft richting aan hoe acties plaatsvinden.

Overtuigingen en waarden

Overtuigingen en waarden bepalen hoe aan gebeurtenissen betekenis wordt gegeven en vormen de kern van oordelen en cultuur. Beide gaan over het waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt en over de diepere motivatie die mensen ertoe brengt om stappen wel of niet te zetten.

Identiteit

Waarden en overtuigingen ondersteunen het gevoel van identiteit van iemand en hebben betrekking op de wie achter het waarom. Identiteit gaat over het besef dat iemand heeft van zijn of haar rol of persoonlijke missie, en bepalen wie je als persoon bent.

Met personal coaching richt ik me vooral op die mensen die in privé of werk actief zijn in het maatschappelijke domein.

Interesse in wat personal coaching voor jou kan betekenen?

Neem voor meer informatie contact op.