hypnose Verzijl Coaching

Hypnose is een krachtige en snelle manier om duurzame veranderingen te realiseren. In dit blogartikel leer je wat hypnose is, en wat trance is. 

 Je bewustzijn zit je soms in de weg

Coaching vindt veelal plaats door het voeren van gesprekken en het stellen van de juiste vragen. Taal is hierbij essentieel als communicatiemiddel. We gebruiken taal om datgene wat we vanuit ons binnenste voelen en ervaren onder woorden te brengen. Soms lukt dat niet en ben je niet in staat je uit te drukken. Je zou dan kunnen zeggen dat je bewustzijn je dan in de weg zit. Denk maar eens aan die keren dat iets op het puntje van je tong lag. Als je er bewust aan denkt, komt het niet naar voren. Als je het bewust denken hieraan loslaat, dan weet je het soms plotseling weer. Je onderbewuste geeft je geheimen vrij.

Wanneer het moeilijk is om je innerlijke beleving, je blokkades, je gevoelens of pijnlijke ervaringen onder woorden te brengen kun je op een andere manier de communicatie op gang brengen: door het gebruik van trance.

Wat is trance?

Trance is een toestand van diepe ontspanning en een ander niveau van bewustzijn. Als je in trance bent, houd je je zeer intensief bezig met een beperkt aandachtsveld waarin je contact kunt maken met je onbewuste. In trance krijg je ook toegang tot al jouw onbewuste hulpbronnen.

Het onbewuste is een verzameling van al wat je individueel in dit leven aan ervaring hebt opgedaan inclusief alle innerlijke, spirituele en psychologische processen waarvan je je niet bewust bent, en die je gedachten, emoties en gedrag beïnvloeden.

Iedereen is weleens in trance. Als je bijvoorbeeld wordt meegenomen in een goed boek, en niet hoort dat je geroepen wordt, wanneer je aan het autorijden bent en in gedachten de afslag mist of wanneer je voor je uit zit te staren op een bankje in het bos en de tijd vergeet.

Het gevoel van trance lijkt op het gevoel van dagdromen. Je bent in staat om het ‘bewust’ denken los te laten en volledig te ontspannen.

Wat is hypnose?

Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Hypnose wordt uitgevoerd door een begeleider, die een speciale procedure volgt om de persoon die onder hypnose wil gaan in een tranceachtige toestand te brengen. Het is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men volledig ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. Iemand onder hypnose heeft hierdoor een sterke focus.

Een begeleider, bijvoorbeeld een coach, is niet degene die iemand in hypnose brengt, maar degene die iemand begeleidt om zelf die bewustzijnstoestand te bereiken. Alle hypnose is dus zelfhypnose. De cliënt kiest er zelf voor om in die prettige staat van “zijn” te gaan. Als iemand zelf niet in hypnose wilt gaan lukt het ook niet. Ook niet met een begeleider.

Hypnose is ook een toestand waarin je sterk gemotiveerd bent om iets te leren van je onbewuste. Het is geen passieve toestand. Ook verkeer je niet onder invloed van iemand anders. Je bent en blijft erbij. Er is sprake van een samenwerking tussen jou en jouw begeleider.

Bij hypnose kun jij jouw kritische factor, behorende tot het bewustzijn, gedeeltelijk omzeilen. Hierbij kunnen suggesties, die voor het onbewuste acceptabel dienen te zijn, direct door jouwzelf, in jouw onderbewustzijn worden opgenomen en op een voor jou passende manier te integreren.

Waarom zou in je onder hypnose willen gaan?

Hypnose is geen doel op zich. Sommige mensen gaan in hypnose om lekker te ontspannen. Anderen om zodoende volledig naar binnen gericht en volledig geconcentreerd te zijn op zichzelf.

Een hypnosetoestand kan een mogelijkheid bieden een probleem op te lossen waarbij het bewuste denken wordt genegeerd en onbewuste hulpbronnen worden aangeboord. De meeste duurzame veranderingen voltrekken zich op onbewust niveau.

Als je in hypnose bent, en dus in een veranderde bewustzijnstoestand, kun je ervoor zorgen dat ervaringen of ingesleten patronen uit het onbewuste naar boven gehaald kunnen worden en kun je hier zelf, onder begeleiding, problemen oplossen en verbeteringen in aanbrengen.

Hypnose is een hele krachtige manier om duurzame veranderingen te realiseren !