Werkwijze coaching

Elk coach-traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de doelen. Daarnaast om te kijken of het klikt met de coach. In dit gesprek wordt ook de coachvraag geformuleerd die centraal zal staan. Als we besluiten om samen door te gaan worden werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een coachcontract wat de basis is voor de daadwerkelijke start van het coach-traject.

De coachsessies geven inzicht in overtuigingen, beperkingen en patronen. Door reflectie op persoonlijke en professionele ervaringen worden deze zichtbaar en gaan we aan het werk om deze te doorbreken. Mogelijke opties en interventies komen aan bod die nieuwe inzichten geven en toegepast worden om het doel te realiseren. Regelmatig zal de voortgang en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Indien nodig wordt de coachvraag en het te realiseren doel bijgesteld.

Het intakegesprek en de sessies duren tussen de 60 en 90 minuten. In voorkomende gevallen zal gevraagd worden om tussen de sessies de nieuw verkregen inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen waarna het effect wordt geëvalueerd.

Halverwege het coach-traject vindt er tussentijds een evaluatie plaats. Het traject zal worden afgesloten met een evaluatiegesprek. De duur van het coachingstraject, het aantal sessies, zal per coachvraag en doelstelling verschillend zijn. Een indicatie zal worden vastgesteld en besproken tijdens het intake gesprek.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een manier van denken die snel concrete verandering mogelijk maakt.

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen en ons neurale systeem, het centrale zenuwstelsel. Deze interactie gaat via onze vijf zintuigen: zien (visueel), horen (auditief), voelen en beweging (kinesthetisch),  reuk (olfactorisch) en smaak (gustatoir).

Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze representatie van onze werkelijkheid) betekenis te geven.

Programmeren verwijst naar onze denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Een van de onderdelen van NLP is modelleren. Dit is een methode om te bestuderen hoe mensen in staat zijn om in hun verschillende vakgebieden uitzonderlijke prestaties te leveren en deze vaardigheden aan anderen te leren.

NLP biedt grote mogelijkheden voor iedereen die open staat voor persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei en is geschikt voor mensen die willen leren om de kracht van hun onderbewuste, bewust toe te passen in hun dagelijks leven en werken en hierdoor in staat worden gesteld nieuwe wegen in te slaan.

NLP is ook een verzameling technieken die je in staat stellen om effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Technieken die je persoonlijke effectiviteit vergroten. NLP biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag van onszelf en van de ander en om je gedrag, indien gewenst, te veranderen.

NLP en Coaching

Binnen NLP coaching wordt toegewerkt naar een concreet doel; een gewenste toestand die je wilt bereiken. In de coaching-sessies wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Wat doe je, denk je, wat voel je en hoe handel je in een bepaalde situatie? Vervolgens wordt de gewenste toestand in kaart gebracht.

Wat wil je bereiken, denken en voelen en hoe wil je handelen in een bepaalde situatie? Samen gaan we op zoek naar je hindernissen. Wat houdt je tegen om je gewenste toestand te bereiken? Om als laatste te bepalen wat er nodig is om je doel te bereiken. Welke hulpbronnen kun je inzetten.

Vervolgens zal door het toepassen van NLP technieken de subjectieve ervaring worden veranderd, verschoven en aangevuld totdat je innerlijke structuur zo is vormgegeven dat je belemmeringen verdwijnen en je jouw doel kunt bereiken.

Als resultaat kijk je positiever naar jezelf, de ander en de wereld. Dat verhoogt je draagkracht, je motivatie en je levensvreugde. Je hebt meer energie voor de dingen die er toe doen in je leven en in je werk.

Neem voor meer informatie contact op.