Werkwijze Verzijl coaching

Coaching op maat

Coaching op maat

Elk coach-traject start met een intakegesprek

Elk coach-traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de doelen. Daarnaast om te kijken of het klikt tussen ons. In dit gesprek wordt ook de coachvraag geformuleerd die centraal zal staan. Als we besluiten om samen door te gaan worden werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een coachcontract wat de basis is voor de daadwerkelijke start van het coach-traject.

De coachsessies geven inzicht in overtuigingen, beperkingen en patronen. Door reflectie op persoonlijke en professionele ervaringen worden deze zichtbaar en gaan we aan het werk om deze te doorbreken. Mogelijke opties en interventies komen aan bod die nieuwe inzichten geven en toegepast worden om het doel te realiseren. Regelmatig zullen we samen de voortgang en de wederzijdse verwachtingen bespreken. Indien nodig wordt de coachvraag en het te realiseren doel bijgesteld.

Het intakegesprek en de sessies duren 60 minuten. Soms zal ik vragen om tussen de sessies de nieuw verkregen inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen waarna we samen het effect evalueren.

Halverwege het coach-traject vindt er tussentijds een evaluatie plaats. Het traject zal worden afgesloten met een eind-evaluatie.

De duur van het traject en het aantal sessies zal per coachvraag en doelstelling verschillend zijn. Een indicatie zal worden vastgesteld en besproken tijdens het intakegesprek.